Uyumlu Arama Kodları ve Önemi

Uyumlu Arama Kodları ve Önemi

admin Haziran 3, 2020

1840’ta İngiltere’den Hindistan’a yazılı bir iletişim göndermek ve bir cevap almak 10 hafta sürüyordu. 1870’e kadar, aynı mesaj telgrafla gönderilebiliyor ve sadece 4 dakikada bir cevap alınabiliyordu. Bugünün paritesinde ise telgrafın arkasındaki teknoloji “yıkıcı” olarak görülmektedir.

Telekomünikasyon teknolojisinin etkinliği her zaman, kullanımlarını düzenleyen protokollere ve standartlara dayanarak olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Telgrafın kullanımının ilk günlerinde, hatların ulusal sınırları aştığı durumlarda çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. Bu durumda mesajların durdurularak ve bir sonraki ülkede kullanılan sisteme uyarlanarak iletilmesi gerekiyordu. Bu süreçleri basitleştirmek ve kolaylaştırmak için bölgesel anlaşmalar yapıldı.

1865’te 20 ülkeden temsilciler, ülke sınırlarında karşılaşılan bariyerlerin üstesinden gelmek ve hizmetleri daha verimli hale getirmek için yollar bulmak amacıyla Uluslararası Telgraf Konferansı’nda Paris’te toplandılar. Söz konusu toplantıya Osmanlı Devleti temsilcisi de katıldı. Konu toplantıda standardize telgraf ekipmanı oluşturularak kullanım usullerinin belirlenmesi ve ortak bir uluslararası tarife ile muhasebe sisteminin oluşturulması hususlarında karar alındı.

İlk Uluslararası Telgraf Konferansı’nda erken “harmonisörler” (Paris, 1865) (Kaynak: ITU)

Bu toplantıda, uyumlaştırma ve standardizasyon konularında alınan kararlar,  telekomünikasyon endüstrisinin gelişmesini ve telefon alımının kitle pazarına ulaşmasını sağladı. Operatör panolarının gereksiz hale gelmesi ve uluslararası telefon sisteminin tamamen otomatik hale dönüşmesinin sonucunda, çevirme için standart yaklaşımların kullanılması gerektiği ortaya çıktı.

1960 yılında, ITU Bünyesinde yeni kurulan Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma Komitesi (CCITT) Yeni Delhi, Hindistan’da toplandı. Bu noktadan sonra, standartlaştırılmış ulusal ve uluslararası çeviriler için planlar oluşturmak ve uygulamak için büyük çaba sarf edildi.

Dünyanın coğrafi bölgelerine ve ülkelere göre ülke kodları tahsis edilerek ulusal numaralandırma planları uygulanmıştır. Ayrıca, operatör hizmetleri ve acil servis hizmetleri gibi belirli hizmetlere erişim için uyumlaştırılmış yaklaşımların da gerekli olduğu giderek daha belirgin hale gelmiştir.

Avrupa’da uyum girişimleri

Ulusal veya uluslararası bir çağrı yapmak için, önce bir çağrının başlatılacağı ağa bilgi vermek için bir önek gerekliydi. Bu kapsamdaAvrupa’da, “0” ulusal bir kod öneki kodu ve çoğu ülkede uluslararası bir önek kodu olarak “00” olarak kabul edildi. Servisler için kısa kodlar, acil servisler için 112 ve dizin sorgulama hizmetleri için 118 gibi kod’ lar  uyumlu hale getirilmiştir.

Avrupa’daki Posta ve Telekomünikasyon Konferansı CEPT, bu girişimleri yönlendirmede ön sıralarda yer aldı. 1972’nin başlarında CEPT, uyumlaştırılmış ana hat öneklerini ve acil servisler için kısa kodları, operatör hizmetlerini ve dizin sorgularını tanıtmanın ilk büyük adımı olan Öneri TS /F 1 düzenlemesini oluşturdu.

İçinde bulunduğumuz 2018 yılında ise bir aile üyesinin, arkadaşımızın veya belirli bir servisin telefon numarasını hatırlamak için bir telefon kulübesinde kendimizi bulmamız nadirdir. Onlarla sosyal medyada bağlantı kuramazsak, adres defterlerimizi içeren güçlü bir el cihazımız var ve bir rakam dizisini hatırlama ihtiyacı büyük ölçüde gereksiz hale gelmiştir. Bununla birlikte, bu uyumlaştırma önlemleri, telefon hizmetlerinin son kullanıcıları için farkında olmasalar bile kritik öneme sahiptir.

Avrupalı ​​vatandaşlar artık Avrupa’nın her yerinden 112’de acil durum hizmetlerine erişebiliyorlar. Ahize üreticileri, 112’yi arama girişimi için, örneğin, geçerli bir SIM karta sahip olmayan bir mobil telefondan acil servislere bir çağrıyı tamamlamaya teşebbüs ederek, özel bir muamele yapabilen, telefon yazılımını tasarlarken 112’yi hesaba katmaktadırlar. Bir başka örnek, büyük ölçüde tek uyumlu Avrupa acil durum numarası 112’ye bağlantı sağlamaya dayanan eCall yol güvenliği girişimidir.

Uluslararası erişim (Avrupa’da “00”) için, el cihazları üreticileri de bu uyumlu kodları aldılar ve bunları telefon yazılımlarında uyguladılar. Kullanıcılar daha sonra uluslararası bir önek olarak “+” yi kullanarak tam bir uluslararası formatta saklayabilmektedirler. Yani, Çin, Kuzey Amerika veya Avustralya’dan bir Avrupa numarası arıyorsanız, numaranızı sırasıyla 0, 011 ve 0011 ile öneki hatırlamanız gerekmez. Bir “+” yapacak ve el cihazı ve ağ gerisini halledecek.

ECC Kararı (17) 05 – Ulusal numaralandırma planlarında uyumlu önekler ve kısa kodlar

ECC’nin Numaralandırma ve Ağlar Çalışma Grubu (WG NaN) son zamanlarda, çevirme öneklerinin ve kısa kodların uyumlaştırılması ve standardizasyonu ile ilgili tüm ECC düzenlemelerini incelemiştir. Daha önce uygulanmakta olan uyum tedbirlerinin bir kısmının, uluslararası operatör hizmetleri için uyumlaştırılmış kısa kodlar gibi artık gereksiz olduğu değerlendirilmiştir.

Bazı çıktıların mevcut ulusal ve Avrupa düzenleyici çerçevelerini veya uyumlaştırılmış sosyal değer hizmetleri için 116xyz ile başlayan 6 basamaklı numaralandırma aralığı gibi daha yeni uyum girişimlerini hesaba katmadığı da bilinmektedir. 116000’de kayıp çocuklara yardım hattı gibi kritik hizmetler, şu anda Avrupa çapında bu kısa numarada mevcuttur.

WG NaN, farklı çıktılardan gelen önemli birleştirme öğelerini tek bir ECC çıktısında birleştirmeye karar verdi. Bu uyumlaştırma tedbirleri çok önemli olduğu için, WG NaN, Avrupa ülkelerinin ulusal numaralandırma planlarındaki değişiklikleri de dikkate alarak bu uyum tedbirlerini göz önünde bulundurabilmelerini sağlamak için bir Avrupa Merkez Bankası Kararında yer almanın en uygun olacağını değerlendirdi. Sanayi paydaşlarıyla istişare sürecinin ardından, ECC Kararı (17) 05 , 02 Mart 2018’de Lizbon’daki 47. ECC Genel Kurulunda kabul edildi.

Karar, dört uyum tedbirinin korunmasını veya aşağıdaki şekilde uygulanmasını gerektirmektedir:

  1. Uluslararası bir önek olarak “00” rakamları;
  2. Ulusal bir gövde öneki olarak “0” rakamı;
  3. Acil servisler için kısa kod olarak “112” rakamları
  4. ECC Kararı (07) 03uyarınca uyumlu sosyal hizmetler için 116xyz başlayan 6 basamaklı numaralama aralığı .

Karar ayrıca, bazı ulusal pazarlarda rehber sorgulama hizmetlerinin devam eden önemini kabul etmektedir ve CEPT ülkelerinin ulusal rehber soruşturmaları için 118 ile başlayan kısa kodları kullanmasını, pazarın gerektirdiği sürece yapmaya devam etmesini gerektirmektedir.

Bu uyumlaştırma önlemleri Avrupa vatandaşlarına gelecekte iyi hizmet etmeye devam etmeye yöneliktir.

ECC Kararı (17) 05, Avrupa İletişim Ofisi Dokümantasyon Veritabanında  yer almaktadır.- www.ecodocdb.dk.

https://www.itu.int/en/history/Pages/ITUsHistory.aspx

KAYNAK : ECC  BÜLTENİ MAYIS 2018